MERKEPROFILERING

Full språksjekk
Med forbruksvarer som selges globalt må man huske kultur-, livsstil- og verdiforskjeller. Sørg for at produktnavn og -beskrivelser ikke skaper kulturelle problemer som følge av dårlig, ufullstendig, støtende og/eller feilaktig informasjon, med beskrivelser og navn som gir mening og er enkle å uttale. TTG hjelper mange Fortune 500 og 100 selskaper med språksjekk og forslag til merkenavn basert på globalisering i de ulike landene. Vi bekrefter også om det eksisterer lignende produktnavn.

Vanlig tidsfrist er 3 arbeidsdager. Omfattende navnelister eller språkteam krever litt lenger tid.

Katastrofesjekker
Navnene kontrolleres av fagprofesjonelle folk med målspråket som morsmål. Disse vil rapportere om eventuelle negative, positive eller nøytrale assosiasjoner. Vi tilbyr svært raske leveringstide.

Evaluering av logoer
Logoer kontrolleres vanligvis av 2-3 fagprofesjonelle språkteam med målspråket som morsmål. Disse rapporterer om eventuelle negative, positive eller nøytrale assosiasjoner til logoens form og farge. Og bekrefter også om det eksisterer lignende produktnavn i sitt hjemland. Vi tilbyr også her svært raske leveringstider.

Transatlantic Translations Group

Hvert språkteam består vanligvis av 1-3 profesjonelle fagfolk, men kunden kan selv bestemme om de ønsker flere.

Spørsmålene kan skreddersys alle spesifikke kundekrav sammen med en rekke standardspørsmål:

TTG bruker kun språkeksperter fra landet der produktlanseringen skal gjennomføres. Profesjonelle språkeksperter som forstår lokale merkenavn og fokuserer på kulturelt akseptable resultater.