OVERSETTELSE

Nøkkelen til våre konsekvente språkløsninger er ekspertisen fra våre språkteam.

Vi tilbyr over 200+ ulike språk fra profesjonelle oversettere med:

TTG teknologiske løsninger og verktøy støtter språkteamene uten behov for å lære, installere eller kjøpe ny programvare. Vår Translation Management-teknologi leverer sikre (https) tilkoblinger slik at kundens data er trygge.

Translation Memories (TM) opprettes og vedlikeholdes uten ekstra kostnader for alle prosjekter vi gjennomfører, uansett størrelse, noe som gir økt kontinuitet og reduserte kostnader for kunden. Full redaksjonell vurdering er alltid inkludert i TM-ene for å gjøre tekstredigering og korrekturlesing enda enklere og for å skape en best mulig oversettelse.

TM-ene forblir kundens eiendom fordi vi mener at ingen kunder skal betale to ganger for den samme oversettelsen. TTG støtter også bruken av andre TM-er kunden måtte ha.

Vår kundeportal gir kunder et trygt online-system der de kan be om tjenester, vise prosjektstatus, se alle tidligere oversettelser og annen relatert informasjon.

Oversette