BRYT SPRÅKBARRIEREN MED TTG TRANSLATES

Med over 5 000 profesjonelle telefontolker over hele verden der vi dekker alle tidssoner, støtter denne on-demand-tjenesten over 120 ulike språk døgnet rundt.

Telefontolking støtter samtaler mellom to eller flere parter der det finnes språkbarrierer. Våre profesjonelle tolker leverer trygge tolketjenester til og fra engelsk slik at det kan holdes en meningsfylt samtale mellom engelskspråklige og ikke-engelskspråklige personer.

Enten kunden din ønsker å finne ut mer om hva du gjør, eller din globale medarbeider trenger rask hjelp for å forstå viktige krav i en hastesak, leverer telefontolkene hos TTG Translates en kostnadseffektiv og umiddelbar løsning på språkbarrierer.

Alle våre tolker gjennomfører en streng sikkerhetsklarering før de blir en del av vårt globale team, inkludert signering av en avtale om taushetsplikt.

Tjenesten leveres til fast pris på tvers av språkene. Prisen er den samme på hverdager, i helger og på kveldstid. Kunden belastes pr. minutt der påbegynte minutter belastes etter sekunder.

Transatlantic Translations Group

Tolketjenestene fra TTG Translates er tilgjengelig via alle typer telefoner med rask tilkoblingstid. Dette er noen av fordelene de offentlige  og private sektorene mottar fra oss:

Våre telefontolketjenester av høy kvalitet er strukturert som en effektiv «pay-as-you-go»-tjeneste: